Văn bản số 3128/BCT-XNK của Bộ Công thương về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt – Trung

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3128/BCT-XNK
V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt – Trung

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam;
– Các Hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc.

Ngày 01 tháng 5 năm 2020, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) có văn bản số 342/2020/TLSQ.NN gửi Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc) có công hàm về vấn đề thông quan hàng hóa tại khu vực cửa khẩu thuộc Bằng Tường, Trung Quốc. Theo đó, từ ngày 30 tháng 4 năm 2020, phía Quảng Tây đã khôi phục thời gian thông quan bình thường tại đường thông quan chuyên dụng Tân Thanh – Pò Chài và điều chỉnh thời gian thông quan buổi sáng từ 08:00 – 11:00, buổi chiều từ 12:00 – 16:00 (giờ Hà Nội). Đồng thời, từ ngày 01 tháng 5 năm 2020, khôi phục thông quan tại đường thông quan chuyên dụng Tân Thanh – Pò Chài vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, thời gian thông quan buổi sáng từ 08:00 – 11:00, buổi chiều từ 12:00 – 16:00 (giờ Hà Nội).

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân một s tỉnh biên giới làm việc với phía Trung Quốc để đảm bảo lưu thông thương mại quốc tế trên cơ sở thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Việc tỉnh Quảng Tây thông báo khôi phục thời gian thông quan bình thường tại đường thông quan chuyên dụng Tân Thanh – Pò Chài là kết quả của những nỗ lực này. Tuy nhiên, trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh, năng lực thông quan tại các cửa khẩu biên giới, nhất là năng lực bốc xếp, vẫn chưa thể trở lại bình thường do vẫn phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, để tránh tình trạng ùn ứ hàng hóa, phương tiện tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, đặc biệt là tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Ủy ban, hiệp hội, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các khuyến cáo trước đây của Bộ Công Thương (như tại văn bản số 2532/BCT-XNK ngày 09 tháng 4 năm 2020); chủ động cân nhắc, điều chỉnh tiến độ đưa hàng lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu; đa dạng hóa hình thức vận chuyển – giao nhận hàng hóa, khai thác tối đa tuyến vận tải đường sắt liên vận để giảm áp lực cho các cửa khẩu đường bộ. Đồng thời, đề nghị tiếp tục theo dõi sát sao, cập nhật tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới để kịp thời trao đổi với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan cùng phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Bộ Công Thương xin thông tin tới quý Ủy ban, hiệp hội, doanh nghiệp để biết và cùng phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Th
 tướng Chính ph (để b/c);
– Các đ/c PTTg (để b/c);
– BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19;
– Các Bộ: NN&PTNT, TC, YT, GTVT, QP, CA, NG;
– SCT các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trư
ng Đặng Hoàng An;
– Các Đơn vị: 
KH, AP, TTTN, QLTT;
– Lưu: VT, XNK (2).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *