Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP

Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP

Chính phủ ban hành Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm theo CPTPP

Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP

Theo đó, quy định nguyên tắc chung khi thực hiện đấu thầu mua sắm theo CPTPP như sau:

– Đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử

Cơ quan mua sắm có nghĩa vụ:

+ Đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các Nước thành viên với hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu trong nước;

+ Đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các Nước thành viên;

+ Đối xử bình đẳng giữa các nhà thầu trong nước với nhau, không phụ thuộc vào việc nhà thầu có cổ phần, vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài hoặc phụ thuộc về mặt tổ chức với nước ngoài.

– Quy tắc xuất xứ:

Xuất xứ của hàng hóa trong gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này được xác định theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

– Biện pháp ưu đãi trong nước:

Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, cơ quan mua sắm được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước theo lộ trình quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 15 Nghị định 95/2020. Sau khoảng thời gian quy định tại Điều 15 Nghị định 95/2020, cơ quan mua sắm không được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước.

Nghị định 95/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2020.

Theo báo điện tử “thuvienphapluat.vn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *